Disclaimer voor e-Messen.nl

DT Webshops (Kamer van Koophandel: 90565762), hierna te noemen e-Messen.nl, verleent u hierbij toegang tot https://www.e-messen.nl/ en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

e-Messen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

e-Messen.nl spant zich in om de inhoud van https://www.e-messen.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.e-messen.nl/ geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met e-Messen.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij e-Messen.nl.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van e-Messen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.